Rotte titter ned fra et tak

Skadedyr kan gi prisavslag

Bolighus og hytter skal ikke ha skadedyr, og bygninger skal bygges slik at skadedyr ikke kan ta seg inn i bygningen. Det er likevel ikke uvanlig å se at mus, rotter, maur, insekter og andre skadedyr gjør stor skade på bygninger. Forekomst av skadedyr kan indikere et underliggende problem med boligen, og kan gi prisavslag i millionklassen.

Mus og rotter tar gjerne tilhold i boliger når utetemperaturen synker, mens mauren kan komme både midt på vinteren, på våren og på sommeren. Skjeggkre, sølvkre og andre insekter kan oppdages hele året. Mens mus, rotter og maur selv kan påføre bygningen skade, vil kre og insekter ofte være en indikasjon på et underliggende problem i boligen. Ofte er problemet fuktrelatert.

Dersom du oppdager skadedyr i din bolig, bør du snarest mulig søke hjelp for å avklare hva som er årsaken til at dyrene har tatt tilhold, og hvilke skader de kan ha forårsaket.

Skadedyr som hadde tilhold i boligen på overtakelsestidspunktet, eller som har kommet inn i boligen på grunn av en byggefeil, kan gi deg rett til prisavslag og erstatning. Ta kontakt med oss for en vurdering av hva du har krav på.