Plantegning av leilighet

Godt forlik for huseier i rettsmekling

Huseierne inngikk i 2016 kontrakt med entreprenøren om oppføring av et tilbygg til huset. Huseierne valgte en anerkjent entreprenør og avtalte fastpris for å være sikre på en smertefri prosess.

Problemene meldte seg imidlertid raskt etter prosjektstart. Det oppsto store forsinkelser, og entreprenøren krevde en lang rekke tilleggsvederlag for arbeid som skulle vært omfattet av prisen som var gitt.

Forsinkelser og prisøkning

Prosjektet ble både forsinket og dyrere enn avtalt, noe huseierne protesterte på og holdt tilbake betaling for. Entreprenøren forlot byggeplassen uten å ferdigstille arbeidene, og huseierne måtte ta ut stevning for å få entreprenøren på banen.

Med hjelp fra en dyktig mekler i tingretten, fant partene en felles løsning der entreprenøren ble pålagt å rette alle feil og mangler. Huseierne fikk medhold i at deres erstatningskrav for forsinkelse og kostnader med prosessen ble motregnet mot entreprenørens betalingskrav.

Fornøyde med resultatet

Tross den lange konflikten partene hadde bak seg, var huseierne tilfredse med resultatet i meklingen.

– Vi er alt i alt veldig fornøyde med resultatet. Endelig kan vi komme i gang med livet vårt igjen. Det har stått på hold i snart ett år nå. Vi er veldig takknemlige for den hjelpen vi har fått fra Indem til å komme i mål, forteller en fornøyd huseier.

Indem-advokat Andreas Langeland forteller at rettsmeklingen var krevende, men vellykket.

– Denne saken viser hvor nyttig en rettsmekling kan være. Partene stod i utgangspunktet langt fra hverandre. Men entreprenøren skal ha honnør for å ha vist vilje til å komme tilbake og fullføre den mangelfulle jobben, sier Langeland.

Saken er én av mange saker der Indem bistår i tvister rundt arbeider på fast eiendom. Er du involvert i en tvist eller har spørsmål rundt en mulig sak, kan du få en gratis vurdering av saken fra våre eiendomsadvokater. Ta kontakt med oss i dag.