Deprimert mann med hode i hånden foran vindu

Klage på uførevedtak fra NAV? Muligheten er stor for omgjøring!

NAV kan begå feil i sin saksbehandling

Det kan være at NAV mener at din inntektsevne ikke er mer enn 50 prosent varig nedsatt på grunn av sykdom eller skade, eller at hensiktsmessig behandling eller arbeidsrettede tiltak ikke er utført. I noen tilfeller kan det for eksempel være nødvendig å fremskaffe ytterligere dokumentasjon på at sykdommen eller skaden er varig, eller at det ikke er hensiktsmessig med flere arbeidsrettede tiltak.

Den hender også at utviser NAV feil rettsanvendelse, vurderer dokumentasjonen på en måte det ikke er grunnlag for eller ikke sørger for at saken er godt nok opplyst.

Det kan lønne seg å få bistand fra våre advokater i sak mot NAV

SINTEF har tidligere undersøkt hva som er bakgrunnen for at en svært stor andel vedtak fra NAV – 42 prosent av alle vedtak i 2015 – blir omgjort av NAV-kontoret selv etter klage. Undersøkelsen viste blant annet at NAV i mange tilfeller fattet vedtak uten at det var innhentet tilstrekkelig dokumentasjon.

Det kan derfor ofte lønne seg å klage. Dersom du vinner frem med klagen vil du normalt bli tilkjent omkostningene ved saken.

Ta kontakt med en av våre personskadeadvokater for en kostnadsfri vurdering av om vi kan bistå deg i din uføresak. Du kan nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.