Bilde av briller som ligger på et bord

Klient vant frem med krav om høyere uførepensjon

Vår klient gikk imidlertid vesentlig opp i inntekt kort tid før uførhet oppstod. Arbeidsgiver rapporterte ikke fra om inntektsøkningen til forsikringsselskapet, som utbetalte uførepensjon med grunnlag i det lavere inntektsnivået klient hadde ved oppstart av arbeidsforholdet.

Etter bistand fra Indem Advokatfirma økte forsikringsselskapet pensjonsutbetalingen under tegnet uføreforsikring på bakgrunn av det høyere inntektsnivået.

Her kan du lese mer om uførepensjon og andre personforsikringer.