Yrkesskadedekning ved koronasmitte og hjemmekontor

Regelendringen er primært foretatt av hensyn til helsepersonell som daglig utsettes for smitte. Også andre yrkesgrupper som er særlig utsatt for smitte, er imidlertid omfattet av regelendringen.

Regjeringen har videre gjort det klart at yrkesskadedekningen også gjelder skader som skjer i arbeid på hjemmekontor, i ordinær arbeidstid.

Les mer om regelendringene her;

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/yrkesskadeerstatning-ved-koronasmitte/id2697065/