Innredet kjellerstue med trommesett

Ulovlig innredet kjellerstue eller loftsoverom?

Dagens bruk av boliger innebærer ofte at man ønsker størst mulig grad av utnyttelse til oppholdsrom. Gamle kjellere og kjellerboder er i mange tilfeller ominnredet til kjellerstuer og soverom. Tidligere tørkeloft er omgjort til hele leiligheter. Det er ingenting i veien for å pynte opp i boden. Men skal du bruke arealet til varig opphold, eller selge arealet som kjellerstue/soverom eller lignende, må du først søke kommunen om godkjenning til varig opphold. Det er mange eksempler på at slik søknad ikke er sendt. Dermed er boligen som regel mangelfull når den overdras til ny eier.

Når man kjøper brukt bolig, kan man forvente at boligens rom omtales korrekt. Dersom rommene i underetasjen er omtalt som kjellerstue eller soverom, skal arealene være godkjente til varig opphold.

Ikke tilstrekkelig at arealet er oppgitt som primærareal i taksten

Definisjonen av primærareal baserer seg på andre kriterier enn kravene til varig opphold, og har ingen sammenheng med hva arealet er godkjent som hos kommunen.

Dersom du har en kjellerstue eller et soverom i kjelleren eller på loftet, bør du derfor undersøke med kommunen om denne bruken er godkjent. I verste fall risikerer du å få pålegg om å tilbakeføre arealet til boder.

Les også: Fullt innredet, men fullt ulovlig – selger dømt til å ta tilbake boligen.

Dersom det viser seg at arealet ikke er søkt godkjent til varig opphold, vil dette kunne gi grunnlag for et prisavslagskrav overfor selgeren av boligen. I noen tilfeller kan man ha et erstatningskrav overfor megler og/eller takstmann som har solgt eller taksert boligen, dersom disse burde forstått at arealet ikke var godkjent for sin bruk.

Synlige faresignaler

Typiske faresignaler er kjellere der takhøyden er lavere enn 2,20 meter, det er begrenset med eller ingen vinduer, det mangler rømningsveier eller det mangler avtrekk/ventilasjon. Boliger bygget fram til 1990-tallet er gjerne mest utsatt, men selv nesten nye boliger kan være rammet av ulovlige utbygginger.

Gjennom de siste års revisjoner av de byggetekniske forskriftene, har det heldigvis blitt noe enklere å få ettergodkjent ulovlig innredet areal. Det stilles imidlertid en del krav som alltid må være ivaretatt, som særlig retter seg mot beboeres sikkerhet.

Ta kontakt

Dersom du har, eller lurer på om du har, en ulovlig innredet kjeller, kjellerstue, loft eller soverom, nøl ikke med å kontakte våre eiendomsadvokater. De vil kunne se nærmere på de konkrete omstendighetene i din sak, og gi deg råd om hva som kan gjøres.