Personskade

Person på motorsykkel

Erstatning etter trafikkuhell gjelder også andre motoriserte kjøretøy

Begrepet “motorvogn” gjelder ikke bare personbil, men i hovedsak alle kjøretøy som drives av en motor og som er laget for å kjøre på bakken. En motorvogn er alt fra bil, lastebil, snøscooter, moped, truck, motorsykkel, kraner, elsykkel, veiarbeidsmaskiner og …

Erstatning etter trafikkuhell gjelder også andre motoriserte kjøretøy Les mer »

TV2 omtaler klientseier i borreliosesak

Seim vant med Indem-advokat Gitta Barth sin bistand frem med sitt erstatningskrav mot staten for feilbehandling. Tingretten ga Seim medhold for manglende diagnostisering og behandling av hennes borreliose. Staten ved Pasientskadenemnda ble etter tingrettens dom erstatningspliktig for feildiagnostiseringen og måtte dekke …

TV2 omtaler klientseier i borreliosesak Les mer »