Personskade

Hender med hansker holder i en blodprøve

Klient vant frem med sin pasientskade

Med advokat Gitta Barths bistand fikk klienten medhold i tingretten for manglende diagnostisering og behandling av borreliose. Staten ved Pasientskadenemnda ble etter tingrettens dom erstatningspliktig for feildiagnostiseringen og måtte dekke kvinnens saksomkostninger. Staten ved Pasientskadenemnda anket tingrettens dom til lagmannsretten, men lagmannsretten avviste …

Klient vant frem med sin pasientskade Les mer »