Trygde- og helserett

Hjørnet av en rullestol

Klient fikk erstatning for manglende helse- og omsorgstjenester

En ung mann med cerebral parese har inngått rettsforlik med kommunen han er bosatt i. Rettsforliket går ut på at mannen får utbetalt kompensasjon på kr. 500 000 for utilstrekkelig tjenestetilbud i to år. Kontaktet spesialisert personskadeadvokat – fikk erstatning …

Klient fikk erstatning for manglende helse- og omsorgstjenester Les mer »

Færre mottar AAP – 42 % har psykiske lidelser

Ferske tall fra NAV viser at antall mottagere av arbeidsavklaringspenger har falt kraftig for aldersgruppen 40–59 år. Antall yngre personer som mottar arbeidsavklaringspenger har imidlertid vært relativt stabil. Psykiske lidelser utgjør den største diagnosegruppen, etterfulgt av muskel- og skjelettlidelser. Første …

Færre mottar AAP – 42 % har psykiske lidelser Les mer »

Lyst rom med flytteesker

Klient vant frem mot NAV med krav om overgangsstønad

Indem Advokatfirma bistod en kvinne som var tilkjent overgangsstønad. Vedtaket ble anket inn for Trygderetten med krav om overgangsstønad fra et vesentlig tidligere tidspunkt. Tvistetemaet i saken var om NAV hadde gitt kvinnen feil informasjon ved å informere om at …

Klient vant frem mot NAV med krav om overgangsstønad Les mer »