Resultater

Her finner du en oversikt over noen av resultatene som vi har oppnådd for våre kunder. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale hvis du lurer på om vi kan hjelpe deg i din sak.

Bilde av røde lønneblad, diffus bakgrunn

Mor vant frem med krav om døgnkontinuerlig 1:1-bemanning for sin psykisk utviklingshemmede datter

Indem Advokatfirma bisto en ung, alvorlig psykisk utviklingshemmet kvinne med et omfattende hjelpebehov. I tillegg til svært reduserte kognitive funksjoner har klienten skoliose, nedsatt balanse/ustøhet, hemmet språkutvikling, dårlig munnmotorikk og nedsatt svelgfunksjon. Hun har også autistiske trekk og er meget …

Mor vant frem med krav om døgnkontinuerlig 1:1-bemanning for sin psykisk utviklingshemmede datter Les mer »

Tegning av kvinnehode. Kruseduller illustrerer hjerne/hår.

Kvinne fikk gjenopptatt erstatningssak for andre gang, 33 år etter ulykken skjedde

Vår klient var 5 år på ulykkestidspunktet og erstatning ble utmålt etter de standardiserte bestemmelsene om barneerstatning. Etter noen år tok vår klient kontakt med en annen advokat, som kontaktet forsikringsselskapet med krav om gjenopptak av saken. Kvinnen ble da …

Kvinne fikk gjenopptatt erstatningssak for andre gang, 33 år etter ulykken skjedde Les mer »

Bilde av kvinne med langt, mørkt hår og hatt, i skog

Kvinne vant frem med krav om ménerstatning mot staten v/Pasientskadenemnda med hjelp av våre personskadeadvokater

Kvinnen klaget saken inn for Pasientskadenemnda. Hun innhentet på eget initiativ en sakkyndigerklæring fra nevrolog, som mente at hun hadde betydelige smerteplager som følge av feilbehandling. Pasientskadenemnda mente at kvinnen, til tross for den innhentede sakkyndigvurderingen, ikke hadde krav på …

Kvinne vant frem med krav om ménerstatning mot staten v/Pasientskadenemnda med hjelp av våre personskadeadvokater Les mer »

To menn tar hverandre i hånden

Fikk jobben tilbake og erstatning etter forhandlingsmøte

Vår klient mottok både erstatning, fikk jobben tilbake og fikk advokatregningen dekket av arbeidsgiver etter en oppsigelse etter advokatbistand fra advokatfullmektig Cecilie Hamborgstrøm. Oppsigelsen var begrunnet i at klienten ikke hadde gått inn til en av beboerne på behandlingshjemmet hvor klienten …

Fikk jobben tilbake og erstatning etter forhandlingsmøte Les mer »

Dekorativt vanndråper på blå bakgrunn

Klient fikk erstatning for manglende psykisk behandling etter seksuelle overgrep

Det ble heller ikke foretatt traumekartlegging eller annen utredning ved senere henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Norsk pasientskadeerstatning (NPE) la til grunn at ABUP/BUP hadde sviktet i oppfølgningen av vår klient, som på denne måten ble fratatt muligheten …

Klient fikk erstatning for manglende psykisk behandling etter seksuelle overgrep Les mer »